Crosskart

Crosskart er en gren av motorsporten som er særegen for nordiske områder i Europa. I dag finnes det crosskart-foreninger i Sverige, Danmark, Latvia og Norge, men i sør-Europa finnes det en lignende sport som kalles kartcross. Vanligvis finner et løp… Continue Reading