Crosskart

Crosskart er en gren av motorsporten som er særegen for nordiske områder i Europa. I dag finnes det crosskart-foreninger i Sverige, Danmark, Latvia og Norge, men i sør-Europa finnes det en lignende sport som kalles kartcross. Vanligvis finner et løp sted på en bane med snø, grus eller jord i stedet for på en asfaltbane.Bilene som brukes er karakteristiske. Som regel er det kun plass til en person, og noen ganger er det bygget et karosseri. Ofte er det bare motor, sitteplass, pedaler, ratt og hjul som er umiddelbart synlig, i tillegg til rammen. At disse kjøretøyene er såpass enkle har gjort det mulig for mange utøvere å bygge sin egen crosskart.Crosskart deles inn i ulike klasser etter sylindervolum. De fem klassene er: Mini, 85, 125, 250 og 650. For de tre største klassene finnes det et norgesmesterskap, mens det bare kjøres norgescup for 85-klassen. De ulike klassene har ulike aldersgrenser. For mini-klassen kan man kjøre fra det året man fyller seks til det året man fyller elleve. 250-klassen kan man kjøre fra og med året man fyller 15, mens man må vente til året man fyller 16 for å kjøre 650-klassen. 85- og 125-klassen har henholdsvis 9 og 12 år som aldersgrense.

Franz Christiansen