Enduro

Dette er en av de aller mest krevende grenene innen motorsport. Utøverne må både ha god teknikk og solid fysisk form, eller vil de ikke være i stand til å konkurrere om førsteplassen i enduro. Selve navnet er faktisk en oversettelse fra det engelske ordet «endurance», som betyr utholdenhet, til italiensk og spansk. Selv om du kanskje ikke har hørt om denne sporten, så har du sikkert hørt om Rally Dakar? Dette er det typiske eksemplet på enduro.Kort fortalt handler enduro om å kjøre med motorsykler i et veldig krevende terreng. Idretter som enduro kalles gjerne offroad på folkemunne her i Norge, og det er en veldig god beskrivelse. Grusbanene har også gjerne mange hindre og utfordringer underveis.Løp foregår på idealtid. Det betyr at utøverne starter i intervaller på noen minutter, og det er om å gjøre å komme i mål nærmest mulig den forhåndsdefinerte idealtiden, ikke raskere eller senere. Internasjonalt er det løpene på idealtid som definere enduro. Løp der målet er å komme i mål på kortest tid omtales gjerne rett og slett som et rally, men i praksis brukes termene litt om hverandre.

Franz Christiansen