Motorcross

Ved siden av rally og rallycross er nok motorcross en av de mest populære motorsportgrenene vi har i Norge. Det er faktisk et overraskende stort antall nordmenn som dyrker denne interessen, noe som kanskje henger sammen med at det ikke er uvanlig for norske 16-åringer å skru på sin første moped. Sånne ting dyrker gjerne frem en motorsportinteresse. Motorcross går ut på at vi har motorsykler som kjører om kapp på baner der underlaget gjerne er av jord eller sand. Slik blir det mer ujevnt, og vi får en større utfordring for utøverne. Det kan være så mange som 30 utøvere på en gang, og siden alle starter likt er dette en idrett med mye action. Vanligvis kjøres det to runder som starter med en rett strekning hvor utøverne kan prøve å akselerere seg opp til en tidlig ledelse. Etter en krapp sving begynner banen å bestå av hopp, vaskebrett og flere svinger. Dette er altså en type motorsport der teknikken til utøverne er helt sentral. Selv ikke den beste sykkelen i verden kan hjelpe en dårlig utøver her. Hvis du har lyst til å begynne med motorcross må du ha lisens. Lisensen får du gjennom åtte timer teori og åtte timer praktisk kurs.

Franz Christiansen