Trial

Det mest påfallende kjennetegnet med trial kontra de fleste andre grener innen motorsport er at dette handler om hvor langt du klarer å komme fremfor hvor lang tid du bruker på å komme dit. Dette er altså en sport der at handler om teknikk. Dette gjør at det er en av de aller enkleste motorsport-grenene for deg som ikke er særlig erfaren. Du kan også bygge din egen enkle trialbane dersom du har tilgang til en bakke. Det handler rett og slett om å få godt grep og komme så langt som mulig langs en forhåndsdefinert løype.Det finnes tre typer trial: Bil, sport og klassisk. I den første grenen brukes helt vanlige personbiler, så dersom du for eksempel har en jordebil eller lignende kan du helt fint bruke denne. I sportsgrenen gjelder akkurat det samme prinsippet, men her brukes det spesialbygde biler. Hvis du har god mekanisk innsikt kan du selvsagt bygge om jordebilen din slik at den blir så god som mulig til dette formålet. I klassisk trial er det gamle biler som brukes, typisk sett brukes veteranbiler. Dersom du har lyst til å begynne med en eller annen form for motorsport, er kanskje trial den mest opplagte inngangsporten.

Franz Christiansen